شنبه - چهارشنبه ، 8 ق.ظ - 6 ب.ظ / پنجشنبه 9 ق.ظ - 15 ب.ظ
  • 1
  • فوری
  • کار کرده
arrizo 5 turbo IE
  • گیربکس اتومات
  • دیفرانسیل جلو
  • کارکرد 2,000 (کیلومتر)

تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص، نمایندگی 480 مدیران خودرو

1,030,000,000 تومان
مقایسه ویژگی ها
برای مقایسه ویژگی ها را اضافه کنید.
مقایسه ویژگی ها
برای مقایسه ویژگی ها را اضافه کنید.